{{Message}}

Transparantieverklaring

Een maatschappelijke onderneming voor mensen met diabetes

DVN winkel is een initiatief van Diabetesvereniging Nederland (DVN) en is sinds 2008 actief in het leveren van diabeteshulpmiddelen. DVN winkel is geen eigendom van DVN maar heeft de samenwerking gezocht met een externe partij, namelijk Mediq. DVN heeft geen betalingen verricht aan Mediq en ook geen investeringen in Mediq gedaan.

Mediq is een internationale onderneming met als doel het leveren van medische hulpmiddelen, geneesmiddelen en bijbehorende zorg. Mediq levert van fabrikant tot patiënt, op drie manieren: direct aan huis, zo nodig met verpleegkundige begeleiding, via ziekenhuizen en andere zorginstellingen of via Mediq Apotheek. Met 8.200 medewerkers is Mediq werkzaam in 15 landen. 

De medewerkers van DVN winkel, zijn in dienst bij Mediq. DVN ziet toe op kwaliteit, klantbenadering, prijsstelling en assortiment. DVN winkel heeft op geen enkele manier contact met de voorschrijvers van hulpmiddelen over de producten die de winkel verkoopt. Ook wil de winkel nadrukkelijk geen zelf bepaald merk of type product verkopen. Zij laat die keuze over aan de patiënt en voorschrijver binnen de ruimte van de zorgverzekeraar.

Doelstelling van DVN winkel is om kwaliteit en keuzevrijheid te bevorderen en de kosten van de zorg betaalbaar te houden door doelmatig gebruik en lagere prijzen. Sinds het bestaan van DVN winkel zijn de kosten voor diabeteshulpmiddelen gedaald. Mensen die zelf hun glucoseteststrips moeten betalen, hebben de prijs zien dalen met ruim 30%. Tijdens dit proces van kostenverlaging is de kwaliteit van DVN winkel steeds op het hoogste niveau gebleven. Hiermee toont DVN winkel aan dat zij zonder kwaliteitsverlies bijdraagt aan kostenbesparing.

Mediq deelt een deel van de opbrengsten van DVN winkel met DVN in de vorm van projectsponsoring. Deze projecten worden uitsluitend uitgekozen door DVN. De projecten sluiten aan bij de doelstellingen van DVN. Dit alles wordt getoetst en gecontroleerd door een extern accountantskantoor. 

DVN winkel neemt haar maatschappelijk rol naar de mens met diabetes serieus, wat wordt bewezen door de substantiële bijdragen in de door DVN gekozen projecten! 

Mocht u naar aanleiding van deze verklaring nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op via www.dvnwinkel.nl/contact of info@dvnwinkel.nl.

Cookies

Om de website van DVN winkel goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden, gebruiken we analytische en functionele cookies.